หอมหมื่นลี้ ไม้ไทยดอกหอม

ต้นหอมหมื่นลี้ ไม้ไทยดอกหอม บรรจุอยู่ในถุงดำขนาด 3.5×9 นิ้ว ความสูง 20-30 ซม.

Category: