พุดกุหลาบ

พุดกุหลาบ จะชอบดินร่วนปนทราย มีน้ำปานกลาง แดดปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือ ตอนกิ่ง
นิยม ปลูกประดับสวน หรือเป็นไม้กระถาง

ต้นไม้ ดอกไม้ และหินธรรมชาติหลากหลาย เรากำลังทยอยลง ประเภทและขนาด ราคา หากสนใจ โทรมาสอบถามก่อนนะครับ 0895515055