จิกเศรษฐี

จิกเศรษฐี ไม้มงคลของไทย
เป็นไม้ยืน ใบอ่อนสีชมพู จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ นิยมปลูกตามบ้านเรือน รีสอร์ท มีลักษณะสวยงาม

Category: