ต้น ผักเชียงดา กล้าผักเชียงดา ต้นพันธุ์ผักเชียงดา ผักจินดา

    ต้นกล้า ผักเชียงดา เพาะด้วยเมล็ดระบบรากแข็งแรง ปลูกง่ายโตไว ปลูกได้ทุกฤดูกาล เพียงเตรียมดินรองพื้นหลุมปลูกตามคำแนะนำ และให้น้ำสม่ำเสมอ ผักเชียงดาที่เพาะเป็นพันธ์ุผักคัดเลือกสายพันธุ์ดี มีลักษณะใบใหญ่ปลายแหลมทรงกลมรี ขนาดความยาวหรือความสูงกล้าพันธ์ุโดยเฉลี่ย 35-45 ซม. เป็นขนาดต้นที่แนะนำเนื่องจากมีอัตรารอดสูง คุ้มค่าในการลงทุนนำไปปลูก ผักเชีียงดามีอยุหลายสิบปี (มีบริการเก็บเงินปลายทาง  083-3212887)

    SKU: TREE909CHEANGDA.25 Category: Tag: